Guztiak goguen.

ArientzaRock 2016. Guztiak goguen.

Eguzkixe agertu ta

Zaraixa aldera

ezkuketan da.

Arientzan gaz

 

Azatza eguzkitten,

Saldaña eta

Intxaurbe burue

zuriz jantzitte.

 Bertan inor bizi leikenik,

nork ote euen pentsatu

onetik be eukiko euela ta

Gaur eliza barruen

aurrekuek fan zirelako

Guztiak goguen, goguen.

 Ainubie izan arren

lagunek jaixo

bizi eta gastau

dira hemen.

 

Kontue noizkue dan

guk ezin esan,

Izan zirela bai,

lur honetan.

 

Soluen edo basuen

albergan edo labelan.

Hemendik alde eindakuek

gehixau die.

Egurretan, ittaurren

hillerrixe zainketan,

Egunsentittik illunera

Guztiak goguen, guztiak goguen.

 

Azkenak fan barri ta

Ondio penaz,

eta aurrekuek

ahaztute?

 

Danak ate hontatik

sartu ziren inoiz

ohituraz edo,

batzuk fedez.

 

Danok batera gaazela

egin daigun amets,

elkar ikusten gaiela

jaixetan.

Aspaldikue, gaur onduen

jarri jakule eta…

ahaztu gure ez eta.

Guztiak goguen, guztiak goguen.

Arientzan, 2016/09/10

Advertisements